บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
โทร 02-103-4542
  • th

กล้องประมวลผลรวม PRECISION GT 205 Refection less


กล้องประมวลผลรวม PRECISION GT 205 Refection less

รายละเอียดสินค้า

กล้องประมวลผลรวม PRECISION GT-205 Refection less

ระบบกล้องส่อง
- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา

- มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0เมตร

- ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

 

ระบบการวัดมุม

ระบบอัตโนมัติ  ชนิด Liquid Dual axis

- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม

  ( Accuracy )  1"
- ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 2"

ค่าความถูกต้องมาตรฐาน

  +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e

 

คุณลักษณะทั่วไป

- กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า 
- ความไวของระดับฟองกลม 10ลิปดา 2 มม.
- ความไวของระดับฟองยาว 30ฟิลิปดา / 2 มม.

- แบตเตอรี่(Power ) แบตเตอรี่ 2800mAh

  ใช้งานต่อเนื่อง 8 ช.มต่อก้อน

 

อุปกรณ์ประกอบ

- ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม

- ชุดเป้าปริซึม 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด

- ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ชนิดปรับความสูงได้

- แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟใหม่ได้  2 ก้อน , พร้อมเครื่องบรรจุไฟ

- ถุงคลุมกล้องและชุดอุปกรณ์ปรับแก้ประจำกล้อง

- สายโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกล้องกับคอมพิวเตอร์

- หนังสือคู่มือการใช้งานกล้อง  ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย

- แผ่นโปรแกรมกล้อง

ราคา:
62,000.00
หมวดหมู่:
กล้องTOTAL STATION
ปรับปรุงล่าสุด:
07 มกราคม 2019
กล้องประมวลผลรวม PRECISION GT 205 Refection less PRECISION GT-205 บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กล้องระดับ Nikon AC 2S กำลังขยาย 24 เท่า

กล้องระดับ Nikon AC-2S กำลังขยาย 24 เท่า

สอบถาม
ฝาปิดเลนส์กล้องระดับ TOPCON SOKKIA

ฝาปิดเลนส์กล้องระดับ TOPCON SOKKIA

สอบถาม
กล้องระดับ PRECISION AL-32 ขยาย 32 เท่า

เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

สอบถาม
กล้องระดับ SOKKIA B30A ขยาย 28 เท่า

มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา วามไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.

สอบถาม
มินิปริซึมโพล รุ่น SET101

มินิปริซึมโพล รุ่น SET101 สำหรับ SOKKIA TOPCON GOWIN (Offset -30, 0)

สอบถาม
ระดับน้ำฟองยาว พร้อมเลนส์ส่องลูกน้ำ

ระดับน้ำฟองยาว พร้อมเลนส์ส่องลูกน้ำ

สอบถาม
ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง SOKKIA (Offset 0 30)

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง SOKKIA (Offset 0, -30)

สอบถาม
ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง TOPCON (Offset 30mm 0mm )

ชุดปริซึม พร้อมขาตั้ง TOPCON (Offset -30mm, 0mm.)

สอบถาม