บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
โทร 02-103-4542
  • th

ขาตั้งกล้อง, ไม้สต๊าฟ, โพล, ปุ่มล็อค


ขาตั้งกล้อง, ไม้สต๊าฟ, โพล, ปุ่มล็อค

ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม

สำหรับกล้องระดับ กล้องวัดมุม

สอบถาม
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม

สำหรับ กล้องวัดมุม กล้อง TOTAL STATION

สอบถาม
ไม้สต๊าฟอลูมเนียม

แบบชัก 4 เมตร

สอบถาม
ไม้สต๊าฟอลูมเนียม

แบบชัก 5 เมตร

สอบถาม
ไม้สต๊าฟอลูมเนียม

แบบชัก 7 เมตร

สอบถาม
ปุ่มล็อค

ปุ่มล็อคสำหรับไม้สต๊าฟ

สอบถาม
ปุ่มล็อค

ปุ่มล็อคสำหรับไม้สต๊าฟ 13mm/22mm

สอบถาม
ปุ่มล็อค

ปุ่มล็อคสำหรับไม้สต๊าฟ 13mm/22mm

สอบถาม
ปุ่มล็อค

ปุ่มล็อคสำหรับไม้สต๊าฟ 15.6 mm.*14.6 mm./23.6 mm.*19.6 mm.

สอบถาม
ปุ่มล็อค

ปุ่มล็อคสำหรับไม้สต๊าฟ 15.6 mm.*14.6 mm./23.6 mm.*19.6 mm.

สอบถาม
ปุ่มล็อค

ปุ่มล็อคสำหรับไม้สต๊าฟ 15.4 mm.*15.4 mm./22.3mm.*20.3 mm.

สอบถาม
โพล

มีสเกล ลูกน้ำฟองกลม (Pole) 2.15 เมตร

สอบถาม
โพล

มีสเกล ลูกน้ำฟองกลม (Pole) 5 เมตร

สอบถาม
ขาตั้งค้ำโพล

ขาตั้งค้ำโพล

สอบถาม