บริษัท พี นัมเบอร์วัน อินสตรูเม้นท์ จำกัด
โทร 02-103-4542
  • th

ยี่ห้อ NIKON


ยี่ห้อ NIKON

กล้องระดับ Nikon AC-2S กำลังขยาย 24 เท่า

กล้องระดับ Nikon AC-2S กำลังขยาย 24 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NE-20SC II (มือสอง)

กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 2.2 เท่า ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา 2 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NE 20SC (มือสอง)

กำลังขยาย 26 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 มม.

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NE-20LC (มือสอง)

กำลังขยาย 26 เท่า มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร

สอบถาม
กล้องวัดมุม NIKON NE10RC (มือสอง)

กำลังขยาย 30 เท่า กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 2.2 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม NIKON NE10LC (มือสอง)

กำลังขยาย 30 เท่า กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 2.2 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NE-203 (มือสอง)

กำลังขยาย 30 เท่า ล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 2.2 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NT-1C (มือสอง)

กล้องส่องหัวหมุด (Optical plummet) 3 เท่า กำลังขยาย 30 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NT-2C (มือสอง)

กล้องส่องหัวหมุด (Optical plummet) 3 เท่า กำลังขยาย 30 เท่า

สอบถาม
กล้องวัดมุม Nikon NT-2CD (มือสอง)

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องมือสอง TOTAL STATION NIKON NPL-350

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องมือสอง TOTAL STATION NIKON DTM-330

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องมือสอง TOTAL STATION Nikon DTM-332

กำลังขยาย 33 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม
กล้องมือสอง TOTAL STATION NIKON DTM-350

กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.

สอบถาม